www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Środowisko i warunki naturalne gminy Narol » Osobliwości fauny i flory

Osobliwości fauny i flory

Gmina Narol obejmuje swymi granicami teren bogaty pod względem przyrodniczym.

Wśród roślinności naturalnej przeważają tu bory sosnowe oraz lasy bukowo-jodłowe i bukowo-sosnowe. Nie brak i lasów mieszanych, w których często występuje dąb. Do często spotykanych drzew należą też: jawor, lipa szerokolistna, modrzew polski, świerk oraz wiązy. Nie brak na Roztoczu drzew i innych roślin rzadkich w innych częściach kraju, zazwyczaj objętych ścisłą ochroną. Spośród nich wymienić warto brzozę niską, wierzbę borówkolistną, wierzbę lapońską, zimoziół północny, wiśnię karłowatą. Doliny rzeczne porastają olsy oraz zbiorowiska zaroślowe.15

Tereny podmokłe i duże kompleksy leśne są ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków. Można tutaj spotkać: bąka, bączka, perkoza rdzawoszyjnego, bociana białego i czarnego, kanię czarną, błotniaka stawowego, kobuza, żurawia głuszca, cietrzewia, pliszkę górską, podróżniczka, kraskę, pszczołojada, orzełka włochatego, orlika krzykliwego, przepiórkę, siniaka, dudka, puchacza, brzegówkę, dzierzbę, rudogłową, muchówkę białoszyjną i małą oraz inne.

Bogato reprezentowany jest również świat ssaków, z których należy wymienić: 4 gatunki nietoperza (nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki, gacek wielkouch), żołędnicę, wydrę, wilka, lisa, rysia, łasicę, gronostaja, borsuka, łosia, jelenia, sarnę, dzika czy zająca.

Atrakcję turystyczną niewątpliwie stanowią żeremie bobrów żyjących w naturalnym środowisku w pobliżu miejscowości Ruda Różaniecka, a występujące w rzekach i potokach lipienie i pstrągi są dowodem czystości tych wód.

Na uwagę zasługują również gatunki płazów i gadów, a wśród nich występują: salamandra plamista, traszka grzebieniasta i zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, padalec, jaszczurka żyworodna, zaskroniec, gniewosz plamisty i żmija zygzakowata.16

Kiedyś spotykano tu również gniewosza plamistego i węża Eskulapa.17

Interesująco reprezentowany jest również świat owadów z gatunkami pochodzącymi z różnych sfer klimatycznych. Wśród nich występują: siodlarka samotna, świerszcz szary, długoskrzydlak sierposz, modliszka, nadobnica alpejska i inne.

Flora jest nie mniej bogata, a na przeważających siedliskach borowych dominuje sosna, w domieszce brzozy, olchy, dębu i osiki. W dolinach rzek, w łęgach i olsach dominuje olcha czarna. Na terenach wyżej położonych licznie spotyka się buki, jawory, jodły i klony. W międzywydmowych obniżeniach terenu przy udziale wód opadowych powstały torfowiska wysokie, porośnięte karłowatą sosną z domieszką brzozy omszonej oraz modrzewnicą zwyczajną, żurawiną błotną, borówką bagienną, bagnem zwyczajnym i mchami z rzędu torfowców w runie. Są tu również torfowiska niskie z rzadkimi roślinami takimi jak: tłustosz pospolity, widłak torfowy, rosiczka okrągłolistna, storczyk drobnokwiatowy, kruszczyk błotny, turzyce, rosiczka długolistna, bluszcz pospolity, podrzeń żebrowiec, rojnik pospolity, widłak wroniec, buławnik wielokwiatowy, gożdzik pyszny, lilia złotogłów, śnieżyczka, kosaciec syberyjski, listera jajowata i inne. Należy przy tym nadmienić, że dużej różnorodności gatunkowej runa bardzo rzadko występującego na innych terenach podlega ochronie 40 jego gatunków. Dlatego też w miejscach ich występowania tworzone są rezerwaty przyrody. Do dnia dzisiejszego na terenie gminy Narol utworzonych jest pięć takich miejsc.18komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.