www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Walory antropogeniczne

Walory antropogeniczne

Do działu walorów antropogenicznych, zwanych też kulturowymi, zaliczamy obiekty materialne oraz obiekty ściśle związane z życiem, pracą oraz działalnością człowieka i przez niego wytworzone w procesie historycznego rozwoju, stanowiącego przedmiot powszechnego zainteresowania turystów w skali ogólnokrajowej.29Podrozdzialy w tym rozdziale:


Zabytki architektury świeckiej


Zabytki architektury sakralnej.


Parki krajobrazowe i rezerwaty


Fundacja PRO ACADEMIA NAROLENSE


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.