www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Środowisko i warunki naturalne gminy Narol » Warunki klimatyczne i wody

Warunki klimatyczne i wody

Obszar gminy Narol obejmuje następujące krainy klimatyczne: subregion nizinny sandomierski (okolice Rudy Różanieckiej i Płazowa) i region wyżynny lubelski.

W subregionie nizinnym sandomierskim średnia roczna temperatura waha się w granicach 6,5-7,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią

temperaturą 17-19°C, najzimniejszym styczeń –średnia-3,5°.

Średnia roczna suma opadów waha się w granicach 610-760 mm. Dosyć częste są burze. Okolice Rudy Różanieckiej mają swój lokalny klimat, na który wpływają okoliczne stawy. W ich kompleksie wieją często wiatry lokalne typu bryza, a nad stawami często unosi się mgła. Na warunki klimatyczne wpływ mają również okoliczne lasy.

W rejonie tym w ciągu roku przypada:

140-180 dni z opadami

130-140 dni z przymrozkami

65-90 dni z pokrywą śnieżną o grubości średnio 13cm

Dni pochmurnych w ciągu roku jest w granicach 130-150, pogodnych 20-50, z mgłą 25, dni z mrozem 45-50.

Pozostała roztoczańska część gminy Narol należy do klimatu wyżynnego lubelskiego. Średnia temperatura roczna wynosi około 7°C. Na obszarach wzniesionych powyżej 250m n.p.m. średnie temperatury wynoszą:

zimą -2,7°C

wiosną 7,3°C

jesienią 7,9°C

latem 17°C

Suma opadów wynosi około 700 mm.

Średnie roczne zachmurzenie, jedno z najmniejszych w Polsce, wynosi około 62%. Liczba dni z opadem wynosi średnio 160 dni w ciągu roku, przy czym przeważa opad zimowy nad letnim.

Przez Roztocze przebiega dział wodny między Bugiem, Wieprzem i Sanem. Leżące na terenie gminy Narol najwyższe wzniesienie jest jednym ze wzgórz, które rozdzielają dorzecze Bugu i Sanu.

Gmina Narol w całości należy do dorzecza dopływu Sanu rzeki Tanwi. Jej długość wynosi 130 km, z czego 17 km przypada na gminę.

Główne jej źródło znajduje się na zachód od Wielkiego Działu w obrębie sołectwa Huta Złomy, na wysokości 308 m n.p.m. Do Sanu Tanew wpływa w Ulanowie. Na terenie sąsiedniej gminy Susiec znajdują się progi tej rzeki zwane „szumami”.

Inną rzeką płynącą przez gminę jest Łówczanka, w korycie tej rzeki znajdują się niskie progi skalne.11

Pomiędzy urozmaicającymi roztoczański krajobraz wydmami nierzadko powstają zagłębienia bezodpływowe, w których gromadzą się wody, tworząc drobne jeziora zwane międzywydmowymi lub też bagna i torfowiska. Niezwykle urzekające swym pięknem jeziorka powstają w miejscach, gdzie stosunkowo płytko zalegają pokłady ilaste i gliniaste, nieprzepuszczające wody. Przykładów takich zbiorników nie brak i na obszarze gminy Narol w Kadłubiskach.12

Na terenie gminy znajduje się także wiele stawów. Ich największe skupisko jest w okolicach Rudy Różanieckiej. Są one wykorzystywane przez gospodarstwo rybackie. Ich łączna powierzchnia wynosi 350 hektarów.13

Skały tworzące wierzchnią warstwę Roztocza są spękane i nie utrzymują wody w pobliżu powierzchni. Wody podziemne występują, więc na obszarze Roztocza w utworach kredowych niecki lubelskiej oraz w spoczywających na nich utworach skał trzeciorzędowych. Z tego względu położone są głęboko-najczęściej około 30-40m, nierzadko jednak zalegają i blisko 100m pod powierzchnią. Z tych samych powodów Roztocze należy do obszarów ubogich w wody powierzchniowe i bardzo zasobnych w wody podziemne. Głębokie położenie wód sprzyja ich mineralizacji – nic, więc dziwnego, spotykane są tu wody mineralne. Nie są one, co prawda wykorzystywane na terenie gminy Narol, ale w niedalekim sąsiedztwie jest najsłynniejszy kurort Roztocza - Horyniec Zdrój.14komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.