www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Walory komplementarne

Walory komplementarne

Pojęcie „komplementarny” w odniesieniu do turystyki oznacza konieczności wzajemnego uzupełniania się dóbr turystycznych w ich zastosowaniu konsumpcyjnym. Oznacza to, iż podstawowe dobra turystyczne i infrastruktura turystyczna są względem siebie komplementarne. Można zatem powiedzieć, że społeczna użyteczność walorów turystycznych jest uwarunkowana odpowiednimi rozmiarami i strukturą infrastruktury turystycznej danej miejscowości lub regionu.

Całą infrastrukturę turystyczną można podzielić na techniczną i społeczna.98Podrozdzialy w tym rozdziale:


Infrastruktura techniczna i gospodarka


Infrastruktura społeczna


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.