www.eprace.edu.pl » narolszczyzna

Walory turystyczne Narolszczyzny

Autor:

Eliza Wolanin

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

licencjacka

Promotor:

Prof. dr hab. K. Bobowski

Recenzent:Uczelnia:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

Kierunek:

Gospodarka turystyczna i hotelarstwo

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-04-27 22:57:12

Opis pracy:

Praca ukazuje bogate walory turystyczne miasta i okolic Narola powstałych na przestrzeni jego długiej historii. Walory te dotyczą urbanistyki i architektury kompleksu budynków oraz bardzo licznych obiektów sakralnych.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.