www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Bibliografia

Bibliografia

1. Wykaz fotografii

Fot. 1. Zespół Pałacowy za czasów Feliksa Antoniego Łosia,

Fot.2. Pałac Łosiów- widok od frontu,

Fot. 3. Zespół Pałacowy w Narolu,

Fot. 4. Ratusz na rynku w Narolu,

Fot. 5. Zespół pałacowo – parkowy w Rudzie Różanieckiej,

Fot.6 . Pomnik betonowy na drodze z Lipska do Lipia,

Fot.7. Kościół Parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Narolu,

Fot.8. Północna kaplica w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Narolu ,

Fot. 9. Cerkiew w Płazowie,

Fot. 10. Cerkiew p. w. Wniebowzięcia Matki Bożej w Woli Wielkiej,

Fot. 11. Brama wjazdowa do Pałacu Łosiów,

Fot . 12. Odcinek rzeki Tanew z seriami „szumów”.

2. Wykaz rycin

Ryc. 1. Przekrój geologiczno – geomograficzny Roztocza Wschodniego.

1.Wykaz map

Mapa 1. Mapa hipsometryczna Roztocza Wschodniego,

Mapa 2. Mapa Nadleśnictwa,

Mapa 3. Sieć kolejowa i drogowa na Roztoczu Wschodnim.

2.Wykaz planów

Plan 1. Trasa proponowanej ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Minokąt,

Plan 2. Rezerwat Las Bukowy pod Narolem.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.