www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Zakończenie

Zakończenie

Celem mojej pracy było wykazanie, że Narolszczyzna to szczególny region posiadający wspaniałe walory turystyczne związane z jego położeniem, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe, bogatą historię i oryginalną kulturę. Gmina Narol stanowi region wymarzony dla rozwoju turystyki. Można tu uprawiać wszystkie jej formy, poczynając od turystyki kwalifikowanej, przez amatorską a kończąc na modnej teraz agroturystyce i ekoturystyce. Istnieją tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i sportów zimowych, obszar jest wyjątkowo czysty z rolniczym charakterem i stanowi nie lada atrakcję turystyczną.

Turystyka może stać się podstawowym źródłem dochodów dla mieszkańców tego regionu. Bardzo wskazane byłoby doinwestowanie istniejącej infrastruktury turystycznej, a także technicznej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.