www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Środowisko i warunki naturalne gminy Narol » Środowisko geograficzne i położenie

Środowisko geograficzne i położenie

Gmina Narol położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie lubaczowskim. Obejmuje niewielkie fragmenty regionów: Kotlina Sandomierska i Roztocze. Ukształtowanie powierzchni Roztocza cechuje rozległe, płaskie zrównania stołowe, zwane gradacyjnymi. Spłaszczenia te sięgają najczęściej 300-350 m n.p.m., wyżej sięgają natomiast utwory starsze-wapienie trzeciorzędowe, z których zbudowane są wyższe wzniesienia, w postaci „gór stołowych”. Najwyższe wzniesienie polskiego Roztocza znajduje się w części południowej-są nimi Krągły Goraj (388 m n.p.m.) oraz Wielki Dział (390 m n.p.m.). Krajobraz urozmaicają liczne wydmy i wąwozy, powstałe najczęściej w wyniku działania wód opadowych.1

Gmina Narol graniczy od południowego wschodu z gminami Lubycza Królewska i Bełżec, od północy z gminą Susiec, od zachodu z gminą Obsza, od południowego zachodu z gminą Cieszanów, a od południowego wschodu z gminą Horyniec.2

Gmina Narol pod względem geograficznym położona jest na obszarze Roztocza – łukowato wygiętego pasma wzniesień, wysuniętego z obszaru Płyty Podolskiej w kierunku północno – zachodnim. Nazwa tej krainy geograficznej wywodzi się od gwarowego słowa „roztaczać”, czyli rozdzielać – przez teren Roztocza przebiega, bowiem dział wodny między dorzeczem Wieprza i Bugu z jednej strony, a dorzeczem Sanu i Dniestru z drugiej.3komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.