www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Walory antropogeniczne » Fundacja PRO ACADEMIA NAROLENSE

Fundacja PRO ACADEMIA NAROLENSE

Organizacja pozarządowa utworzona w roku 1999 przez prof. Władysława Kłosiewicza odbudowuje XVIII- wieczny zespół pałacowo – parkowy w Narolu i planuje utworzenie w nim artystycznego centrum naukowo – szkoleniowego nawiązującego do tradycji szkoły artystycznej utworzonej przez Feliksa Antoniego hr. Łosia – budowniczego i pierwszego właściciela pałacu. W utworzonym ośrodku podejmowane będą działania służące doskonaleniu zawodowemu, artystycznemu i naukowemu wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów wyższych uczelni artystycznych, zwłaszcza muzycznych a także historyków sztuki, literatury, muzykologów i konserwatorów zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z krajów Europy Zachodniej i Wschodniej.

Już teraz jednak Fundacja prowadzi działalność merytoryczną w zakresie edukacji kulturalnej. Inicjuje i wspiera działania służące integracji i edukacji artystycznej młodzieży artystycznej na rzecz ochrony dziedzictwa przeszłości i zabytków kultury organizowanie są liczne spotkania i międzynarodowe imprezy kulturalne ( Jarmark Galicyjski, Galicyjskie Warsztaty Muzyczne, koncerty, wspieranie instytucji kultury ). Fundacja wspiera też wydawnictwo o regionie, funduje stypendia. Czyni wszystko, by Narol i jego wspaniały pałac znów pełniły swą funkcję ośrodka spotkań, formacji, wymiany myśli i rozwoju kulturalnego. Ważny jest też aspekt ponadnarodowy przedsięwzięcia. Wysoka ocena przedsięwzięć i współpraca z wybitnymi twórcami i autorytetami dziedzinie sztuki daje szczególną motywację dla prowadzenia podjętej pracy.

Fot. 11. Brama wjazdowa do Pałacu Łosiów.

Źródło: Internet

Dużym sukcesem było uzyskanie przez nagraną w Narolu dla fundacji płytę „J. S. Bach – Wariacje Godbergowskie” prestiżowej nagrody FRYDERYK 2000.

Prowadzi też aktywną promocję tego niezwykłego miejsca poprzez upowszechnianie wiedzy o pamiątkach przeszłości , o dorobku i bogactwie regionu. Z jej inicjatywy powstała nowa profesjonalnie opracowana Strategia Rozwoju Gminy Narol, w której ważne miejsce zajmują rozwój atrakcyjnych terenów o nowoczesną infrastrukturę turystyczną jak i kreowanie wartościowych projektów w dziedzinie kultury i sztuki. Obejmuje to zarówno międzynarodowe wydarzenia kulturalne, jak i lobbing na rzecz ochrony licznych zabytków. Są one niezwykłym świadectwem wielowiekowej koegzystencji wschodniej i zachodniej kultury na terenie Roztocza (pałac w Narolu wraz z historycznym parkiem, cerkwie greko- katolickie, kapliczki i cmentarze, bunkry z czasów II wojny światowej ).

Fundacja pracuje z wieloma instytucjami i organizacjami , jak na przykład: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu – Narodowa Instytucja Kultury, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Stowarzyszenie Francja – Polska dla Europy.

Idea Akademii Narolskiej i wysiłki Fundacji na rzecz utworzenia w narolskim pałacu międzynarodowego ośrodka spotkań ludzi sztuki spotkały się z uznaniem Fundacji Kultury. Projekt Fundacji Pro Academia Narolense „ Academia Narolensis – Akademia Sztuki w Narolu” został wyróżniony nagrodą specjalną w VI edycji konkursu Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny – Tradycja dla przyszłości”. W uroczystości wręczenia nagrody w dniu 29 listopada 2003 roku Fundacja gościła w Narolu grupę 16 dziennikarzy z krajów Unii Europejskiej. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia Fundacji i jej plany na przyszłość. Z zainteresowaniem zapoznano się z kierunkami rozwoju gminy Narol, zwłaszcza w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak i planowanego na połowę roku 2003 sztywnienia pobliskiej granicy polsko – ukraińskiej.

Spotkanie w Narolu było elementem wyjazdu studyjnego, „ CO- operation Cross a New EU order” zorganizowanego przez Program Europejski Fundacji im. Stefana Batorego. Wzięli w nim udział dziennikarze z Francji, Danii, Włoch, Holandii, Szwajcarii, Portugalii, Belgii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy odwiedzili Warszawę, Lublin, Narol, Lubaczów, Lwów i Kijów. Efektem podróży do Polski i na Ukrainę będzie seria artykułów i publikacji w zachodniej prasie.96 97komentarze

Witam,

czy macie Państwo problem z otrzymaniem zapłaty za koncerty podczas festiwalu NarolArte?

Nasza grupa muzyczna do tej pory nie otrzymała zapłaty i niestety P. Kłosiewicz nie odbiera telefonu udając że nic się nie dzieje i sprawa sama ucichnie?

Zastanawaimy się jak dużo innych zespołów zostało oszukanych i jak możemy zebrać się razem w celu zbiorowego pozwu (a plotki już po światku muzycznym zaczynają chodzić).

Jeśli macie takie same problemy jak my to proszę zostawcie do siebie kontakt - w grupie będzie raźniej odzyskać należne wynagrodzienie

Pozdrawiam,

skomentowano: 2010-09-13 17:40:13 przez: Grupa Muzyczna

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.