www.eprace.edu.pl » narolszczyzna » Walory komplementarne » Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna

Szansą dla obszarów wiejskich jest rozwój agroturystyki. Stan środowiska naturalnego w regionie sprzyja takiej formie wypoczynku. Możliwość kontaktu z przyrodą przy jednoczesnym utrzymaniu wygód domowych, jest szczególnie istotna dla grup rodzinnych. Turyści zwracają nie tylko popyt na bazę noclegową, lecz także na produkty żywnościowe i różnego rodzaju usługi turystyczne. Obecnie mówi się już o pakiecie usług, czyli oprócz zakwaterowania i ewentualnie wyżywienia, produkt agroturystyczny obejmuje zapewnienie różnych form spędzania czasu, mogą to być jazda konno, wędkowanie wycieczki rowerowe, wędrówki piesze, udział w festynach czy imprezach lokalnych, czy nawet prace w gospodarstwie itp. Tak, więc poza korzyścią materialną dla kwaterodawcy turysta też dostarcza dodatkowego dochodu dla miejscowego handlu, gastronomii i innych usług, a także dla rzemiosła ludowego.

Z rozwojem agroturystyki łączą się jednak też pewne wyzwania: wymaga nakładów na rozwój infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i tym podobnym.102

Walory przyrodnicze dostarczają człowiekowi licznych wartości, które wyzwalają w nim przeżycia duchowe. Przyroda jest dla niego źródłem przeżyć intelektualnych.103komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.